UA
Демонстраційна версія
Подивитися приклад
Пробна версія
Встановити на свій сайт
Тимчасова акція

Публічна пропозиція (оферта)

на укладання електронного ліцензійного договору з кінцевим споживачем

Преамбула

1. Фізична особа-підприємець Левчук Віктор Юрійович, який діє від свого імені, з одного боку, пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі як кінцевому споживачеві, з іншого боку, укласти даний електронний ліцензійний договір на нижчевикладених умовах:

Визначення термінів

2. Оферта — це публічна пропозиція (оферта) для укладання електронного ліцензійного договору з кінцевим споживачем.


3. Договір — ліцензійний договір з кінцевим споживачем, умови якого повно та вичерпно викладені у цій Оферті, що укладається між Ліцензіаром та Ліцензіатом шляхом акцепту оферти Ліцензіатом у встановленому Офертом порядку.


4. Ліцензіар — фізична особа-підприємець, зазначена в п. 1 Оферти, яка має виключне право дозволяти використання Продукту, та пропонує цю Оферту на приєднання до умов Договору.


5. Ліцензіат — фізична або юридична особа, яка у встановлений Офертою спосіб повно та беззастережно акцептує Оферту (приймає її умови), укладаючи Договір. Ліцензіат є кінцевим споживачем.


6. Сторона — Ліцензіар та Ліцензіат кожен окремо.


7. Сторони — Ліцензіат та Ліцензіар разом.


8. Продукт — веб-базована багатофункціональна система для автоматизації навчання, коучінгу, тренінгів «MemberLux».


9. Ліцензія — дозвіл, що надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах простої (невиключної) ліцензії, на обмежене право Ліцензіату використовувати Продукт на умовах, встановлених Договором.


10. Клієнти — зареєстровані в системі користувачі ресурсу Ліцензіату, створеного за допомогою Продукту.


11. Незареєстровані користувачі — користувачі, яким надається доступ до безкоштовних матеріалів на ресурсі Ліцензіату без реєстрації.


12. Заблоковані користувачі — користувачі, яким заблоковано доступ до ресурсу Ліцензіату.


13. Ліміт Учнів — обмежена кількість зареєстрованих користувачів ресурсу Ліцензіату, передбачена умовами покупки Продукту.


14. Карта поповнення Учнів (К) — інструмент, з придбанням якого Ліцензіат може розширити Ліміт Учнів.

Предмет договору

20. Відповідно до цього Договору Ліцензіар надає Ліцензіату як кінцевому споживачеві способом, встановленим цим Договором, дозвіл на використання Продукту (Ліцензію) на визначених цим Договором умовах, а Ліцензіат зобов’язується дотримуватися умов використання Продукту, встановлених Договором, та сплатити Ліцензіару зумовлений Договором.


21. Ліцензіату надаються лише ті права на Продукт, які прямо зазначені в цьому Договорі як такі, що надаються.


22. Ліцензіату щодо Продукту надаються лише права:

  • встановити одну копію Продукту на один веб-сайт з одним доменним ім'ям (під доменним ім'ям тут розуміється як домен першого рівня, так і будь-якого підрівня),
  • використовувати Продукт як кінцевий споживач виключно в межах його функціоналу,
  • протягом 30 днів з дня укладання цього Договору змінити доменне ім'я веб-сайту, на якому буде використовуватись Продукт, без внесення додаткової оплати на користь Ліцензіара.

Вчинення стосовно Продукту будь-яких інших дій, що виходять за межі зазначених прав, є порушенням умов Ліцензії, цього Договору та прав Ліцензіара.


23. За цим Договором не надаються послуги хостингу даних Ліцензіата, послуги з встановлення Продукту на веб-сайт Ліцензіата (за винятком наявності окремого замовлення Ліцензіата на встановлення Продукту Ліцензіаром), послуги доступу до мережі Інтернет. Ліцензіату відомо, що для отримання технічної можливості використовувати Продукт згідно з Ліцензією ним самостійно та незалежно від цього Договору має бути забезпечено хостинг даних, встановлення копії Продукту на веб-сайт (самостійно або користуючись послугами Ліцензіара), доступ до мережі Інтернет.

Характеристика продукту

24. Продукт є веб-базованою комп'ютерною програмою, реалізованою у вигляді плагіну до системи WordPress, яка дає можливість кінцевому споживачеві організувати закриту групу для забезпечення проведення тренінгів, коучингу, навчання тощо з автоматизацією рутинних технічних процесів.


25. Базовий відео-огляд Продукту доступний за посиланням https://memberlux.ru/wp-content/uploads/2020/10/basic-overview.mp4.


26. Мінімальні та рекомендовані технічні вимоги для забезпечення функціонування Продукту доступні для ознайомлення з посиланням https://memberlux.com.ua/tech/.


27. Копія Продукту надається Ліцензіату у форматі zip. Разом з копією Продукту Ліцензіату надається індивідуальний код активації. З наданням копії Продукту, КА та активації копії Продукту за допомогою КА, обов'язки Ліцензіара за Договором вважаються виконаними.


28. Копія Продукту, що розміщується на веб-сайті Ліцензіата, ідентифікується за допомогою КА. Копія Продукту може встановлювати інтернет-з'єднання з програмним комплексом Ліцензіара та передавати дані: КА копії Продукту, а також бути блокованою у випадках, передбачених цим Договором.


29. На кожну копію Продукту, придбану Ліцензіатом, передбачено ліміт Клієнтів. Ліміт Клієнтів не поширюється на незареєстрованих користувачів ресурсу Ліцензіату, а також заблокованих Ліцензіатом користувачів.


30. Продукт надає можливість відкрити доступ користувачам, які не зареєстровані в системі. Якщо Ліцензіат надає безкоштовні матеріали на своєму ресурсі без реєстрації, їх зможе переглядати необмежену кількість користувачів. Якщо для перегляду матеріалів необхідно зареєструватися, такий користувач буде вважатися Клієнтом після реєстрації.


31. Ліцензіат може розширити ліміт Клієнтів шляхом придбання Карти поповнення Клієнтів (К) у Ліцензіара. До надає можливість Ліцензіату збільшити кількість своїх Клієнтом на кількість користувачів, передбачену тарифом.


32. Ліцензіат має право використовувати придбану К лише один раз для однієї копії Продукту.


33. Інформація про вартість До доступна для ознайомлення з посиланням https://memberlux.com.ua/prices/.


34. Кошти, сплачені Ліцензіатом за К, поверненню не підлягають.

Встановлення продукту

35. Копія Продукту підлягає встановленню на веб-сайті Ліцензіату.


36. Встановлення копії Продукту на замовлення Ліцензіата може здійснювати Ліцензіар. Установка Продукту здійснюється Ліцензіаром за умови придбання Ліцензіатом Продукту виключно у Ліцензіара. Термін встановлення Продукту Ліцензіаром становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження замовлення Ліцензіаром.


37. Обов'язки Ліцензіара з встановлення Продукту будуть вважатися виконаними після встановлення Продукту на веб-сайті Ліцензіата.


38. Інформація про вартість послуги з встановлення Продукту доступна для ознайомлення з посиланням https://memberlux.com.ua/prices/.


39. Оплата послуги з встановлення Продукту здійснюється через вибрану систему оплати згідно з правилами та умовами цієї системи.


40. Для підтвердження оплати Ліцензіат отримує лист на E-mail, вказаний Ліцензіатом під час оформлення замовлення на встановлення Продукту.


41. Кошти, сплачені Ліцензіатом за встановлення Продукту, поверненню не підлягають.

Умови надання технічної підтримки

42. При належній ідентифікації копії Продукту за КА, а також за персональними даними, які були надані під час укладання цього Договору, Ліцензіар надає технічну підтримку Продукту відповідно до Умов надання технічної підтримки, що діють при зверненні за технічною підтримкою, які можуть змінюватися час від часу Ліцензіаром у односторонньому порядку. Умови надання технічної підтримки, що діють у день укладення цього Договору, наведені в цьому Договорі під назвою «Умови надання технічної підтримки» з інформативною метою.


43. Технічна підтримка Продукту надається у відповідь на електронний запит Ліцензіату. Ліцензіар не несе обов'язку забезпечувати технічну підтримку Продукту іншим способом, ніж електронним листуванням. Як правило, Ліцензіар відповідає на запит про технічну підтримку терміном до двох діб..


44. Технічна підтримка надається шляхом виправлення помилок у програмному коді Продукту. Ліцензіат усвідомлює, що для забезпечення технічної підтримки Ліцензіару може бути потрібний доступ до хостингу даних Ліцензіату.


45. Технічна підтримка не надається, якщо відбулося втручання та/або зміни програмного коду Продукту. У цьому випадку Ліцензіату рекомендується замовити у Ліцензіара на платній основі послуги з виправлення несанкціонованих змін у програмному коді Продукту.


46. Технічна підтримка на вказаних умовах надається Ліцензіатом безкоштовно.


47. Ніщо, що зазначено в Умовах надання технічної підтримки, не може тлумачитись таким чином, що збільшує обсяг обов'язків Ліцензіату порівняно з умовами під заголовком «Гарантії та обмежена відповідальність» цього Договору.

Винагорода Ліцензіара

48. За надання Ліцензії Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду згідно з прайсом, який розташований https://memberlux.com.ua/prices/.


49. Винагорода сплачується одноразово під час укладання Договору перед отриманням Ліцензіатом технічної можливості встановити копію Продукту на веб-сайті Ліцензіата.


50. Оплата винагороди здійснюється через вибрану систему оплати відповідно до правил та умов цієї системи.


51. На підтвердження оплати винагороди Ліцензіат отримує лист на Email, вказаний Ліцензіатом під час оформлення замовлення на Продукт.

Порядок укладання Договору

52. Укладання Договору здійснюється шляхом акцепту – повного та беззастережного прийняття Ліцензіатом Оферти Ліцензіара, тобто всіх умов Договору.


53. Акцептуючи Оферту, Ліцензіат визнає та підтверджує, що він ознайомився з Офертою та умовами Договору, погоджується з ними, ознайомився з відео оглядом Продукту в обсязі, достатньому для прийняття ним усвідомленого рішення на підставі повно наданої йому інформації..


54. Для акцепту оферти Ліцензіат по черзі виконує наступні дії: активує посилання «Купити», розташоване на веб-сайті Продукту, заповнює клієнтську форму, підтверджує згоду з умовами Оферти, активує посилання «Сплатити».


55. Включення посилання «Cплатити» супроводжується електронним підписом ліцензіата одноразовим ідентифікатором.


56. Договір вважається укладеним з моменту отримання Ліцензіаром акцепту Ліцензіату та отримання Ліцензіаром винагороди за Ліцензію.

Зміна та розірвання Договору

57. Зміна або розірвання Договору можлива лише за згодою Сторін за винятком випадків, прямо встановлених цим Договором або застосовним законодавством.


58. Ліцензіат має право до закінчення 30-денного терміну з дня укладання Договору розірвати його в односторонньому порядку. У такому разі повернення коштів, сплачених як винагорода Ліцензіара, здійснюється протягом 30 днів з дня розірвання Договору, але в будь-якому випадку не раніше строку, який може бути встановлений відповідною платіжною системою.

Окремі заборони та блокування використання Продукту

59. Ліцензіар має повне та безумовне право здійснити блокування можливості використання Продукту без додаткових попереджень Ліцензіату, у разі порушення Ліцензіатом умов Ліцензії.


60. Серед іншого, але не виключно, порушенням умов Ліцензії вважається:

  • використання Продукту для поширення контенту, що порушує права інтелектуальної власності третіх осіб,
  • використання Продукту для пропаганди насильства, жорстокості, культу ненависті, розповсюдження закликів для насильницького повалення конституційного ладу, а також здійснення інших дій, прямо заборонених чинним законодавством,
  • втручання або неприйняття заходів для запобігання втручанню третіх осіб у програмний код Продукту,
  • здача в оренду, субліцензування, передача або переведення прав, наданих Ліцензією,
  • дозволу або неприйняття заходів для належного забезпечення безпеки від тиражування або копіювання копії Продукту.

Права інтелектуальної власності

61. Ніщо в цьому Договорі не може тлумачитись як передача Ліцензіату прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, крім тих прав, які цим Договором прямо вказані.


62. Ліцензіат не отримує жодних прав на використання знака для товарів та послуг MemberLux за винятком права повідомляти з маркетинговою метою своїм потенційним клієнтам та клієнтам про використання Продукту під зазначеним знаком для товарів та послуг у процесі надання їм власних послуг (виконання робіт).

Гарантії та обмежена відповідальність

63. Продукт та оновлення (якщо такі будуть) передаються Ліцензіату на умовах «як є», і Ліцензіар не надає жодних гарантій. Ліцензіар не гарантує та не може гарантувати продуктивність та результати, які Ліцензіат може отримати, використовуючи Продукт. Крім гарантій та умов, які не можуть бути виключені або обмежені відповідно до застосовного законодавства, Ліцензіар не дає жодних гарантій ні на що, включаючи, без обмеження, гарантії щодо дотримання прав третіх осіб, товарної придатності, інтегрування, задовільної якості, придатності до використання. . Ліцензіар також не гарантує, що Продукт не містить помилок, що Ліцензіар задовольнятиме вимоги Ліцензіата або Продукт буде нормально функціонувати при використанні спільно з іншим програмним забезпеченням та обладнанням. Усі ризики, пов'язані з якістю роботи та продуктивністю Продукту, покладаються на Ліцензіата і приймаються ним на себе усвідомлено, а у разі незгоди з ними, ця Оферта не підлягає акцепту Ліцензіатом.


64. Ліцензіар за жодних обставин не несе перед Ліцензіатом жодної відповідальності за збитки, вимушені перерви в діяльності, втрату службових чи інших даних чи інформації, скарги чи витрати, непрямі чи випадкові збитки, а також втрачену вигоду чи втрачені заощадження, спричинені використанням або пов'язані з використанням Продукту, або неможливістю використання Продукту з будь-яких причин, а також за шкоду, спричинену можливими помилками в Продукті, навіть якщо Ліцензіару стало відомо про можливість таких збитків, втрат, претензій або витрат, так само як і за будь-які претензії з боку третіх осіб. Єдина відповідальність Ліцензіара за цим Договором обмежується сумою, сплаченою за Продукт при придбанні ліцензії. Зазначені умови Ліцензіатом приймаються усвідомлено, а у разі незгоди з ними, ця Оферта не підлягає акцепту Ліцензіатом.

Захист персональних даних та офіційна інформація

65. Укладаючи цей Договір, Ліцензіат (якщо фізична особа або фізична особа – уповноважений представник юридичної особи) дає право на використання та обробку персональних даних та вчинення інших дій Ліцензіаром, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», з метою виконання цього Договору, а також інформування Ліцензіата про потенційні нові можливості Продукту або інші продукти, або послуги Ліцензіара.


66. Офіційна інформація про Ліцензіар доступна за посиланням https://memberlux.com.ua/officialinformation.

Місце укладання договору та застосовне право

67. Місцем укладання Договору є м. Львів, Україна.


68. Застосовне право до Договору – право України.

Примірник Договору Ліцензіату

69. Ліцензіат отримує екземпляр цього Договору за постійним посиланням https://memberlux.com.ua/oferta.